About Me

Hva er FLR?

Din fagforening
i Handel og Kontor

Før 1989 var størsteparten av Luftfarten medlem i Luftfartens funksjonærforening med forkortelse LFF som lå under Handel og Kontor. Det var krefter som ville ut av Handel og Kontor og på slutten av 1980 tallet ble det gjennomført en undersøkelse med navn: «So What» - Formålet med undersøkelsen var å finne ut konsekvens, eventuelt fordel, med å forlate Handel og Kontor!

På årsmøtet til LFF i 1990 ble resultatet av undersøkelsen lagt frem som et forslag på å forlate Handel og Kontor. Etter avstemming valgte mindretallet, som for det meste bestod av ansatte i flyselskapet Braathens og noen få ansatte fra Widerøe og SAS, samt enkelte ansatte i Reiseliv, å fortsette i Handel og Kontor.

LFF sin utmeldelse var pr 1. januar 1990, men de hadde 6 måneders oppsigelsestid, så utmeldingen ble iverksatt først 1.juli 1990. 

Etter den splittelsen ble det vedtatt i Handel og Kontor at luftfarten skulle opprette en egen landsomfattende avdeling med navn avdeling 150 HK. I 1991 ble det utlyst en navnekonkurranse og Fagforening for Luftfart og Reiseliv med forkortelse FLR ble valgt. FLR ble registrert i Brønnøysundregisteret 01. Juni 1991 med eget organisasjonsnummer og ble da en selvstendig landsomfattende avdeling i Handel og Kontor. Første avdelingsleder ble Erna Hoel fra Molde. 

Etter hvert ble alle under kategorien reiseliv i Handel og Kontor også flyttet inn i FLR. Reiseliv fikk opprettet en egen underavdeling i FLR med navn Reisebyråpersonalets forening med forkortelse RBPF. RBPF ble registrert i Brønnøysundsregisteret 31.12.96 som en selvstendig avdeling under FLR. Denne enheten ble underlagt FLR i 2017.

Etter 2002 fikk FLR mange nye klubber i forbindelse at flyselskapet Braathens ble oppkjøpt av SAS og ansatte gikk over i ulike bedrifter.

År har passert, men FLR består. Mange kamper har blitt kjempet og ledere har kommet og dratt. Vi kan nevne at dagens LO-leder Peggy Hessen Følsvik satt som leder i FLR en lang periode. Medlemstallet har økt og falt og økt igjen i takt med den turbulente tiden i bransjen. 

Hovedoppgaven til FLR er å bygge klubber, opporganisere klubber, gi bistand til tillitsvalgte og være der for medlemmer.

logo-rund-150.png
Fagforening for Luftfart og Reiseliv

© 2024 - FLR

Webdesign: JKWEB

facebook-150.png
Følg FLR på Facebook
instagram-150.png
Følg FLR på Instagram

Admin